Масло за дифузер Бял мускус 20 мл. Преглед отблизо

Масло за дифузер Бял мускус 20 мл.

Нов продукт

50 Артикула

4,00 лвс вкл. данък

Масло за електрически дифузер с контролирано изпарение.

Употреба и дозировка:
Прибавете няколко капки към водата в резервоара на дифузера.
Количеството зависи от желания резултат.

2.1.1 Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008:
Пиктограми: GHS07
Класови кодове и категория на опасност: Eye Irrit. 2
Кодове за индикация за опасност:
H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Продуктът, в контакт с очите, причинява значително дразнене,
което може да продължи повече от 24 часа.

Отзиви

Напишете отзив

Масло за дифузер Бял мускус 20 мл.

Масло за дифузер Бял мускус 20 мл.

Масло за електрически дифузер с контролирано изпарение.

Употреба и дозировка:
Прибавете няколко капки към водата в резервоара на дифузера.
Количеството зависи от желания резултат.

2.1.1 Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008:
Пиктограми: GHS07
Класови кодове и категория на опасност: Eye Irrit. 2
Кодове за индикация за опасност:
H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Продуктът, в контакт с очите, причинява значително дразнене,
което може да продължи повече от 24 часа.