Препарат за стъкло Преглед отблизо

Препарат за стъкло

Нов продукт

297 Артикула

2,25 лвс вкл. данък

Концентриран препарат за много повърхности с алкохолна основа

Концентриран почистващ препарат за много повърхности със санитарно действие, специфичен за всички видове твърди водоустойчиви повърхности. Идеален за почистване на стъклени и други водоустойчиви повърхности, например прозорци, огледала, плочки и други керамични лъскави повърхности. НЕ СЪДЪРЖА АЛЛЕРГИНИ съгласно Директива 2003/15 / ЕО (VII изменение на Директива 76/768 / ЕО).

ПРИЛОЖЕНИЕ: Ежедневно почистване на всички миещи се повърхности, мебели, компютри, мебели, полирани и стоманени повърхности, керамика и др.

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА:  Напръскайте и разпределяйте по повърхностите, след това изсушете с чиста кърпа или хартия за еднократна употреба.

ТОЗИ ПРОДУКТ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА НА МЕСТА С ДОСЕГ ДО ХРАНИ, ПРЕДМЕТ НА СИСТЕМА HACCP (АНАЛИЗ НА ОПАСНОСТИТЕ И КОНТРОЛ НА КРИТИЧНИТЕ КОНТРОЛНИ ТОЧКИ)

МЕРКИ ЗА УПОТРЕБА И СЪСТАВ: Използвайте добрите работни практики, като избягвате да разпръсквате продукта в околната среда.

Всички съдържащи се повърхностноактивни вещества съответстват на пълните изисквания за аеробна биоразградимост, установени с приложение III към Регламент (ЕО) № 648/2004.

Съдържание (648/2004 / ЕО):

<5% Нейоногенни повърхностноактивни вещества

Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008:

Пиктограми: GHS07

Класови кодове и категория на опасност: Eye Dam. 1

Кодове за индикация за опасност:
H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите

Продуктът, ако се влезе в контакт с очите, причинява сериозни щети, като роговична непрозрачност или ирисови лезии.

* Действителният продукт се различава от показания на изображението. Продукта е в различни разфасовки без пулверизатор.

Отзиви

Напишете отзив

Препарат за стъкло

Препарат за стъкло

Концентриран препарат за много повърхности с алкохолна основа

Концентриран почистващ препарат за много повърхности със санитарно действие, специфичен за всички видове твърди водоустойчиви повърхности. Идеален за почистване на стъклени и други водоустойчиви повърхности, например прозорци, огледала, плочки и други керамични лъскави повърхности. НЕ СЪДЪРЖА АЛЛЕРГИНИ съгласно Директива 2003/15 / ЕО (VII изменение на Директива 76/768 / ЕО).

Потребители, които купиха този продукт, купиха също: