Супер обезмаслител Преглед отблизо

Супер обезмаслител

Нов продукт

300 Артикула

5,55 лвс вкл. данък

Силен обезмаслител на основата на разтворител

Обезмаслител на основата на разтворител, предназначен за отстраняване на мазни остатъци, дори и най-упорити. Той е идеалното решение за фурни, кухни, абсорбатори, фритюрници, грил барбекю и др.

Употреба и дозировка: Пръснете върху обработваната повърхност, след което изплакнете обилно и подсушете.

Състав (648/2004/ЕО):
Нейонни повърхностно активни вещества: по-малко от 5%
Други съставки: Разтворители, Секвестранти, Консерванти.
Биоразградимост: > 90% (Чл. 2 и 4 Закон 136 от 26.04.83г.).

Предпазни мерки при употреба: Препоръчва се да не се превишава количеството с цел опазването на околната среда.
Класификация Регл. (ЕО) № 1272/2008:
Пиктограми: GHS05
Кодове за клас и категория на опасност: Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Dam. 1
Предупреждения за опасност:
H302 - Вреден при поглъщане.
H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
H317 - Може да предизвика алергична реакция на кожата.
H318 - Причинява сериозно увреждане на очите.

* Действителният продукт се различава от показания на изображението. Продукта е в различни разфасовки без пулверизатор.

Отзиви

Напишете отзив

Супер обезмаслител

Супер обезмаслител

Силен обезмаслител на основата на разтворител

Обезмаслител на основата на разтворител, предназначен за отстраняване на мазни остатъци, дори и най-упорити. Той е идеалното решение за фурни, кухни, абсорбатори, фритюрници, грил барбекю и др.

Употреба и дозировка: Пръснете върху обработваната повърхност, след което изплакнете обилно и подсушете.